Nu zijt wellekome – 47ste Adventsconcert Leidse Cantorij

Op 18 december 2022 vindt er sinds 2019 weer het jaarlijkse Adventsconcert plaats van de Leidse Cantorij.

Hooglandse Kerk, Leiden
Toegang vrij
Aanvang: 20.15u
Zaal open: 19.30u
Het concert duurt tot ongeveer 21.30u

Aangeraden wordt een eigen dekentje mee te nemen om uzelf er lekker warmpjes bij te laten zitten.
Met een prachtige middeleeuwse Hooglandse Kerk komen ook authentieke middeleeuwse temperaturen. Het verwarmen van de kerk is een kostbare en milieu belastende operatie. De Leidse Cantorij wil graag een steentje bijdragen om onze mooie planeet leefbaar te houden. Daarom hebben wij besloten om de kerk niet meer volledig te verwarmen voor ons Adventsconcert, het zal dus iets kouder zijn dan normaal. We roepen daarom iedereen op zich warm aan te kleden en een dekentje mee te nemen.
Wij hebben 100 exclusieve fleece dekentjes met het Leidse Cantorij logo die besteld kunnen worden. Onze donateurs krijgen hierbij voorrang. Alle informatie over deze actie vindt u in het donateursbericht van begin december. Zo verwarmen we onze harten met muziek en onze benen met een duurzamere oplossing.

47STE ADVENTSCONCERT
– dirigent Hans Brons

Van noordertransept naar koorgedeelte
Het concert begint in het noordertransept met een recent gepubliceerd werk van onze ‘composer in residence’ Emma Brown: “Rorate caeli” -Dauwt hemelen- de antifoon voor deze vierde adventszondag. Onder het zingen van de processional hymn “Hail to the Lord’s anointed” verplaatst de Cantorij zich naar het koorgedeelte van de kerk. Daar aangekomen klinkt het even contemplatieve als uitbundige adventsmotet “E’en so, Lord Jesus, quickly come”, in 1953 gecomponeerd door Paul Manz. Na de samenzang van Lied 439 “Verwacht de komst des Heren” wordt de maagd Maria bezongen in een “Ave Maria” van de jonge Engelse componiste Amy Summers. Duitse muziek is vertegenwoordigd met twee 17e-eeuwse zesstemmige stukken: “Hosianna dem Sohne Davids” (van Anonymus) en “Sey willkommen, Jesulein” van Andreas Hammerschmidt, dat afsluit met een feestelijk Halleluja. Het adventsgedeelte van het concert wordt bekroond met het prachtige Oud-Nederlandse lied “Nu zijt wellekome” in een ragfijne harmonisatie van mijn vader – in leven cantor-organist van de Hooglandse Kerk.

Vijf eeuwen kerstcomposities
Composities van vijf eeuwen terug tot heden vullen het kerstgedeelte van het programma. Het oudste is “Memento salutis auctor” van Thomas Cricquillon (1510-1557). Dit vijfstemmige motet komt uit een van de bewaard gebleven handgeschreven Leidse koorboeken van de Pieterskerk en werd aldaar op kerkelijke hoogtijdagen uitgevoerd tot aan de Reformatie in 1572. Van Hendrik Andriessen wordt het Gloria uit diens in 1952 gecomponeerde “Missa Te Deum Laudamus” uitgevoerd.

Een onbekende Ralph Vaugh Williams
Bekende en geliefde carols mogen uiteraard niet ontbreken. Wij zingen dit jaar onder meer “Candlelight Carol” van John Rutter en “It came upon the midnight clear” van Arthur Sullivan. Daarentegen volkomen onbekend en, dunkt mij, ten onrechte in de vergetelheid geraakt is “The snow in the street” van Ralph Vaughan Williams. In dit Vaughan Williams gedenkjaar (hij werd 150 jaar geleden geboren) voeren wij ook zijn bewerking van de “Sussex Carol” uit. Koorzang wordt afgewisseld met instrumentale muziek op het Willis-orgel, dat wordt bespeeld door Willeke Smits, en een bassolo getiteld “The Oxen”, eveneens van Ralph Vaughan Williams, gezongen door ondergetekende.

Hodie Christus natus est!
Het driedelig slot van het concert start met de traditionele samenzang van het geliefde “Komt allen tezamen”. Stralend middelpunt vormt het tot een magistrale climax opbouwende “Hodie Christus natus est” van Hendrik Andriessen. Als afsluiting klinkt Felix Mendelssohns “Hoor de eng’len zingen d’eer”, gezongen in samenzang door alle aanwezigen in een -naar wij vurig hopen- volle Hooglandse Kerk.