Het koor

De Leidse Cantorij is sinds 1968 verbonden aan de Hooglandse Kerk. Als zelfstandige vereniging is het koor nauw verbonden met de Leidse Binnenstadsgemeente en verleent het maandelijks medewerking aan de zondagsvieringen. Het koor bestaat uit ongeveer 30 gevorderde amateurzangers. In het repertoire ligt het accent op de anglicaanse koormuziek uit de 19e en 20e eeuw en op muziek uit de bloeitijd van de late polyfonie en de vroege barok.

De Leidse Cantorij geniet met name bekendheid door het Adventsconcert, dat jaarlijks op de vierde adventszondag wordt gegeven, en door de Choral Evensongs  (anglicaanse vespers). Deze worden van april t/m oktober maandelijks gehouden in de Hooglandse Kerk. De cantorij zingt ook regelmatig Evensongs elders in  het land. In 1998 en 2000 mocht de Leidse Cantorij als eerste Nederlandse koor een aantal Evensongs in St Paul’s Cathedral in Londen verzorgen ter vervanging van het beroemde eigen koor van deze kathedraal. In 2004 verving de Leidse Cantorij het koor van Rochester Cathedral. In 2005 verleende de Leidse Cantorij medewerking aan de kerkelijke inzegening van het huwelijk van Z.H. Prins Pieter-Christiaan en Anita van Eijk in de Grote of Sint Jeroenskerk in Noordwijk. In het najaar van 2006 verzorgde de Leidse Cantorij de muzikale omlijsting van een aantal Evensongs en eucharistievieringen in York Minster. De Engelse respons was lovend. In augustus 2009 werd St George’s Chapel, Windsor Castle aangedaan en in 2014 Peterborough Cathedral. In augustus 2018 verleende het koor een week lang medewerking aan de diensten in Gloucester Cathedral. De uitvoeringen kunnen steevast rekenen op een goede ontvangst door publiek en pers.

In 1999 werd in de Hooglandse kerk een CD opgenomen met hoogtepunten uit de anglicaanse koormuziek van de laatste vijf eeuwen, getiteld ‘Hosanna to the Son of David’.
Er is nog een kleine oplage van deze CD, te bestellen door contact met ons op te nemen van het contactformulier (zie hoofdmenu bij ‘Contact’). De CD kost € 10.50 inclusief verzendkosten binnen Nederland.

Dirigenten Leidse Cantorij:
> Joop Brons (1968-1980)
> Hans Brons (1980-heden)

Organisten Leidse Cantorij:
> Joop Brons (1968-1999)
> Theo Visser (1999-2016)
> Anton Doornhein (2016-2018)
> Willeke Smits (2018-heden)

Joop Brons (1928–2020)
Oprichter Leidse Cantorij
60 jaar organist van de Hooglandse Kerk
Initiator van de Choral Evensongs in Leiden
Foto via YouTube