Herdenkingsdienst 3 okt – Pieterskerk

De Leidse Cantorij is dit jaar weer gevraagd om medewerking te verlenen aan deze dienst ter herdenking van het ontzet van Leiden op 3 oktober 1574. Wij zingen dan psalm 9, dezelfde psalm die in 1574 ook in de dankdienst werd gezongen. Daarnaast voeren we een werk uit dat in 1947 speciaal door William McKie is geschreven voor de huwelijksinzegening van (toen nog) prinses Elizabeth en luitenant Philip: “We wait for thy loving kindness”. Samen met de Koninklijke Kapel Johan Willem Friso wordt het exuberante “O clap your hands all ye people” van Ralph Vaughan Williams ten gehore gebracht. Verder zullen wij het motet “Memento salutis auctor” weer laten klinken, wat 450 jaar geleden voor het laatst tijdens een dienst in de Pieterskerk is uitgevoerd. Dit 5 stemmige polyfone motet is afkomstig uit de ter nauwe nood bewaard gebleven 16de eeuwse koorboeken van de Pieterskerk.

De dienst begint om 10:00 uur.

Predikant: Henk Boter
Organist: Jan Verschuren
Organisatie: 3 October Vereeniging

Meer informatie: https://3october.nl/event/herdenkingsdienst/

Herdenkingsdienst, Pieterskerk 2018
Foto: Andor Kranenburg – Bron: 3october.nl