Evensong 11 juni

Op zondag 11 juni 2023 om 17.00 uur, zingt de Leidse Cantorij in de derde Choral Evensong van dit seizoen in de Hooglandse Kerk.

Te horen is Anglicaanse koormuziek uit zowel de 16e eeuw als van recenter datum. Zo zingen wij als introit ‘Call to remembrance’ van Richard Farrant en de anthem ‘Let all the people praise Thee, O God’ van William Mathias, buitengewoon feestelijk en geschreven destijds voor de huwelijksdienst van Charles en Diana. Het Magnificat en Nunc dimittis, de vaste gezongen onderdelen tijdens een evensong, zijn ditmaal van de hand van George Dyson.

Iedereen is van harte welkom om deze evensong bij te wonen in de Hooglandse Kerk en te genieten van de prachtige muziek en de unieke sfeer. De evensong is ook te volgen via livestream of kerkomroep.nl, meer informatie hierover kunt u later deze week vinden op evensongsleiden.nl

Uitvoerenden:
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Organist: Willeke Smits
Voorganger: ds. Harold Schorren

De kerk is open vanaf 16:30 uur
Toegang is vrij

De Evensong, een samensmelting van de oude kloosterdiensten van Vespers en Compline, is een van de vroegste rituelen in de volkstaal van de Anglicaanse Kerk van Engeland. Het werd voor het eerst gebruikt in 1549. Evensongs in de Hooglandse Kerk in Leiden zijn sinds 1988 een bekend fenomeen en trekken veel publiek.

Dodenherdenking Pieterskerk

Op donderdag 4 mei werkt de cantorij mee aan de jaarlijkse dodenherdenking in de Leidse Pieterskerk. Sprekers zijn Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en historicus Geert Mak. Organist is Carel Cames van Batenburg. De cantorij voert werken uit van de Tomaz Luiz da Victoria, Duarte Lobo en John Tavener. Te horen zijn delen uit het Requiem dat Da Victoria schreef in 1605 naar aanleiding van het overlijden van de zus van de Spaanse koning Philips de Tweede. De Portugees Duarte Lobo publiceerde in 1625 in Antwerpen een bundel met motetten, waaronder het door de cantorij uit te voeren Audivi vocem.

Audivi vocem de caelo dicentem mihi: ‘Beati mortui qui in Domini moriuntur’ –
En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: ‘Zalig zijn de doden die in de Heer sterven.’

Voorts staat Exhortation and Kohima van John Tavener op het programma. Tavener schreef dit werk in 2003 in opdracht van de Royal British Legion of the Festival of Remembrance. De teksten zijn van oorlogsdichters Laurence Binyon en John Maxwell Edmonds. De kerntekst is: “We will remember them.”

Dodenherdenking in de Pieterskerk
Donderdag 4 mei 2023
Aanvang 18:30 uur
Toegang vrij

Via Crucis Vesper – 2 april 2023

Op Palmzondag 2 april wordt een vesper gehouden voor de stille week, om 17.00 uur, in de Hooglandse Kerk.
Uitgevoerd wordt de Via Crucis, een indringend werk van Franz Liszt, geschreven in 1886 toen deze na een turbulent leven als concertpianist zich terug trok in een klooster en zich ging wijden aan het componeren van kerkmuziek. De 14 kruiswegstaties worden op de piano verklankt door de internationaal vermaarde pianist Willem Brons.

De Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons bezingt samen met sopraan Emma Brown het verhaal van het lijden en sterven van Jezus. Liturg is ds. Margreet Klokke. De vesper wordt georganiseerd door Bijzonder Kerkenwerk Leiden en is vrij toegankelijk.

Nu zijt wellekome – 47ste Adventsconcert Leidse Cantorij

Op 18 december 2022 vindt er sinds 2019 weer het jaarlijkse Adventsconcert plaats van de Leidse Cantorij.

Hooglandse Kerk, Leiden
Toegang vrij
Aanvang: 20.15u
Zaal open: 19.30u
Het concert duurt tot ongeveer 21.30u

Aangeraden wordt een eigen dekentje mee te nemen om uzelf er lekker warmpjes bij te laten zitten.
Met een prachtige middeleeuwse Hooglandse Kerk komen ook authentieke middeleeuwse temperaturen. Het verwarmen van de kerk is een kostbare en milieu belastende operatie. De Leidse Cantorij wil graag een steentje bijdragen om onze mooie planeet leefbaar te houden. Daarom hebben wij besloten om de kerk niet meer volledig te verwarmen voor ons Adventsconcert, het zal dus iets kouder zijn dan normaal. We roepen daarom iedereen op zich warm aan te kleden en een dekentje mee te nemen.
Wij hebben 100 exclusieve fleece dekentjes met het Leidse Cantorij logo die besteld kunnen worden. Onze donateurs krijgen hierbij voorrang. Alle informatie over deze actie vindt u in het donateursbericht van begin december. Zo verwarmen we onze harten met muziek en onze benen met een duurzamere oplossing.

47STE ADVENTSCONCERT
– dirigent Hans Brons

Van noordertransept naar koorgedeelte
Het concert begint in het noordertransept met een recent gepubliceerd werk van onze ‘composer in residence’ Emma Brown: “Rorate caeli” -Dauwt hemelen- de antifoon voor deze vierde adventszondag. Onder het zingen van de processional hymn “Hail to the Lord’s anointed” verplaatst de Cantorij zich naar het koorgedeelte van de kerk. Daar aangekomen klinkt het even contemplatieve als uitbundige adventsmotet “E’en so, Lord Jesus, quickly come”, in 1953 gecomponeerd door Paul Manz. Na de samenzang van Lied 439 “Verwacht de komst des Heren” wordt de maagd Maria bezongen in een “Ave Maria” van de jonge Engelse componiste Amy Summers. Duitse muziek is vertegenwoordigd met twee 17e-eeuwse zesstemmige stukken: “Hosianna dem Sohne Davids” (van Anonymus) en “Sey willkommen, Jesulein” van Andreas Hammerschmidt, dat afsluit met een feestelijk Halleluja. Het adventsgedeelte van het concert wordt bekroond met het prachtige Oud-Nederlandse lied “Nu zijt wellekome” in een ragfijne harmonisatie van mijn vader – in leven cantor-organist van de Hooglandse Kerk.

Vijf eeuwen kerstcomposities
Composities van vijf eeuwen terug tot heden vullen het kerstgedeelte van het programma. Het oudste is “Memento salutis auctor” van Thomas Cricquillon (1510-1557). Dit vijfstemmige motet komt uit een van de bewaard gebleven handgeschreven Leidse koorboeken van de Pieterskerk en werd aldaar op kerkelijke hoogtijdagen uitgevoerd tot aan de Reformatie in 1572. Van Hendrik Andriessen wordt het Gloria uit diens in 1952 gecomponeerde “Missa Te Deum Laudamus” uitgevoerd.

Een onbekende Ralph Vaugh Williams
Bekende en geliefde carols mogen uiteraard niet ontbreken. Wij zingen dit jaar onder meer “Candlelight Carol” van John Rutter en “It came upon the midnight clear” van Arthur Sullivan. Daarentegen volkomen onbekend en, dunkt mij, ten onrechte in de vergetelheid geraakt is “The snow in the street” van Ralph Vaughan Williams. In dit Vaughan Williams gedenkjaar (hij werd 150 jaar geleden geboren) voeren wij ook zijn bewerking van de “Sussex Carol” uit. Koorzang wordt afgewisseld met instrumentale muziek op het Willis-orgel, dat wordt bespeeld door Willeke Smits, en een bassolo getiteld “The Oxen”, eveneens van Ralph Vaughan Williams, gezongen door ondergetekende.

Hodie Christus natus est!
Het driedelig slot van het concert start met de traditionele samenzang van het geliefde “Komt allen tezamen”. Stralend middelpunt vormt het tot een magistrale climax opbouwende “Hodie Christus natus est” van Hendrik Andriessen. Als afsluiting klinkt Felix Mendelssohns “Hoor de eng’len zingen d’eer”, gezongen in samenzang door alle aanwezigen in een -naar wij vurig hopen- volle Hooglandse Kerk.

Allerzielenvesper 6 november

Op zondag 6 november, de zondag na Allerzielen, wordt een Allerzielenvesper gehouden in de Hooglandse Kerk. De Leidse Cantorij zal het Requiem in c van Luigi Cherubini uitvoeren.

Cherubini schreef zijn Requiem in c voor de herdenking van de executie van Lodewijk XVI  in 1816. Beethoven beschouwde Cherubini als de belangrijkste componist van zijn tijd. Het werk is zelfs uitgevoerd de uitvaartdienst van Beethoven.

In vergelijking met bijvoorbeeld het Requiem van Mozart, wordt dat van Cherubini nu nog maar weinig uitgevoerd. Komt dat misschien omdat tijdgenoten hem een mopperpot vonden? Een Franse collega heeft ooit opgemerkt dat Cherubini een zeer stabiel karakter had: hij was altijd wel ergens kwaad op! Niettemin wordt zijn Requiem ten onrechte nog slechts zelden op de muzieklessenaars gelegd, zo hoopt de Leidse Cantorij in deze allerzielenvesper aan te tonen.

Allerzielenvesper
Zondagmiddag 6 november
17.00 uur, Hooglandse Kerk Leiden

Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Organist: Willeke Smits
Pancras Brass (trompetten en pauken)
Liturg: ds. Jacob Korf

Herdenkingsdienst 3 okt – Pieterskerk

De Leidse Cantorij is dit jaar weer gevraagd om medewerking te verlenen aan deze dienst ter herdenking van het ontzet van Leiden op 3 oktober 1574. Wij zingen dan psalm 9, dezelfde psalm die in 1574 ook in de dankdienst werd gezongen. Daarnaast voeren we een werk uit dat in 1947 speciaal door William McKie is geschreven voor de huwelijksinzegening van (toen nog) prinses Elizabeth en luitenant Philip: “We wait for thy loving kindness”. Samen met de Koninklijke Kapel Johan Willem Friso wordt het exuberante “O clap your hands all ye people” van Ralph Vaughan Williams ten gehore gebracht. Verder zullen wij het motet “Memento salutis auctor” weer laten klinken, wat 450 jaar geleden voor het laatst tijdens een dienst in de Pieterskerk is uitgevoerd. Dit 5 stemmige polyfone motet is afkomstig uit de ter nauwe nood bewaard gebleven 16de eeuwse koorboeken van de Pieterskerk.

De dienst begint om 10:00 uur.

Predikant: Henk Boter
Organist: Jan Verschuren
Organisatie: 3 October Vereeniging

Meer informatie: https://3october.nl/event/herdenkingsdienst/

Herdenkingsdienst, Pieterskerk 2018
Foto: Andor Kranenburg – Bron: 3october.nl

Evensong 11 september

Op 11 september zal de Leidse Cantorij de evensong zingen in de Hooglandse Kerk.

Wij zullen stukken zingen die wij ook in augustus in Bath Abbey hebben uitgevoerd, waaronder een introit van Percey Whitlock ‘Jesu, grant me this I pray’; Psalm 119 – John Goss; de Canticles in A van Charles Villiers Stanford; en ‘O pray for the peace of Jerusalem’ van Herbert Howells. Daarnaast een aantal bekende hymnes die u uit volle borst kunt meezingen, zoals ‘Lord of all hopefulness’.

U bent allen van harte welkom de evensong bij te wonen!

Aanvang 17:00 uur
Hooglandse Kerk, Leiden

Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Organist: Willeke Smits
Liturg: ds. Egbert van der Weide

Bekijk onze compilatie van Bath Abbey voor een impressie:

Meer informatie over evensong: www.evensongsleiden.nl

Leidse Cantorij in Bath Abbey

Het weekend van 19-21 augustus zingt de Leidse Cantorij in Bath Abbey, Engeland. Meer informatie volgt en de reis zal te volgen zijn via onze socials. Hieronder het volledige programma.
Op vrijdagavond zingt het koor een gezamenlijk concert met het Welsh choir Cantemus o.l.v. Huw Williams. Op zaterdag- en zondagmiddag zingen wij de Choral Evensong en op zondagmorgen de Sung Eucharist.

Mocht u in de buurt zijn, dan kunt u een optreden bijwonen. De diensten zijn vrij toegankelijk. Voor het concert op vrijdagavond kunt u tickets bestellen via Bath Box Office, de opbrengst gaat naar het hulpfonds voor Oekraïne. Meer info

Hieronder: het volledige programma, de flyer voor het concert en een voorproefje van het repertoire.

Concert vrijdagavond 19 augustus

De volgende stukken zijn onderdeel van het concert.


Foto’s: Bath Abbey Facebook

Evensong 12 juni

Op 12 juni zal de Leidse Cantorij de evensong zingen in de Hooglandse Kerk, op de zondag Trinitatis (Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheidszondag).

Deze zomer zal het koor naar Bath in Engeland reizen voor het verzorgen van een concert en een aantal evensongs. Delen van het repertoire daarvoor worden ook in deze evensong uitgevoerd.

Dat zijn onder andere het Magnificat en Nunc dimittis van de dit jaar op 104 jarige leeftijd overleden Francis Jackson en het uiterst feestelijke “O clap your hands” (Psalm 47) van Ralph Vaughan Williams.

Speciaal voor deze zondag wordt ook “O lux beata Trinitas” van Emma Brown uitgevoerd als introit. Bijzonder aan deze compositie is dat elke stem (sopraan, alt, tenor en bas) slechts drie tonen zingt, symbolisch voor de Heilige Drie-eenheid. Zo zingen bijvoorbeeld de sopranen alleen een G, een C, en een Es; en de bassen alleen een C, een Bes en een As.

De evensong zal eindigen met de bekende hymn “Holy, holy, holy, Lord God almighty”.

U bent allen van harte welkom de evensong bij te wonen!

Aanvang 17:00 uur
Hooglandse Kerk, Leiden

Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Organist: Willeke Smits
Liturg: ds. Harold Schorren

Meer informatie: www.evensongsleiden.nl