Dodenherdenking Pieterskerk

Op donderdag 4 mei werkt de cantorij mee aan de jaarlijkse dodenherdenking in de Leidse Pieterskerk. Sprekers zijn Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en historicus Geert Mak. Organist is Carel Cames van Batenburg. De cantorij voert werken uit van de Tomaz Luiz da Victoria, Duarte Lobo en John Tavener. Te horen zijn delen uit het Requiem dat Da Victoria schreef in 1605 naar aanleiding van het overlijden van de zus van de Spaanse koning Philips de Tweede. De Portugees Duarte Lobo publiceerde in 1625 in Antwerpen een bundel met motetten, waaronder het door de cantorij uit te voeren Audivi vocem.

Audivi vocem de caelo dicentem mihi: ‘Beati mortui qui in Domini moriuntur’ –
En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: ‘Zalig zijn de doden die in de Heer sterven.’

Voorts staat Exhortation and Kohima van John Tavener op het programma. Tavener schreef dit werk in 2003 in opdracht van de Royal British Legion of the Festival of Remembrance. De teksten zijn van oorlogsdichters Laurence Binyon en John Maxwell Edmonds. De kerntekst is: “We will remember them.”

Dodenherdenking in de Pieterskerk
Donderdag 4 mei 2023
Aanvang 18:30 uur
Toegang vrij