Cantorij

 

Het koor

De Leidse Cantorij is sinds 1968 verbonden aan de monumentale Hooglandse kerk in Leiden en is het vaste koor van de Leidse Binnenstadsgemeente. Zij verleent maandelijks medewerking aan de zondagvieringen van de Leidse Binnenstadsgemeente. Het koor bestaat uit ongeveer 30 gevorderde amateurzangers. In het repertoire ligt het accent op de anglicaanse koormuziek uit de 19e en 20e eeuw en muziek uit de bloeitijd van de late polyfonie en de vroege Barok.

 De Leidse Cantorij geniet met name bekendheid door het adventsconcert dat jaarlijks op de vierde adventszondag wordt gegeven en de choral evensongs  (anglicaanse vespers) die van april tot en met oktober maandelijks worden gehouden in de Hooglandse kerk. De cantorij zingt ook regelmatig evensongs elders in  het land, zoals in de Grote of Sint Laurenskerk in Rotterdam of in de Domkerk in Utrecht.

 In 1998 en 2000 viel de Leidse Cantorij de eer te beurt als eerste Nederlandse koor een aantal evensongs in St Paul’s Cathedral in Londen te verzorgen, als  vervanger van het beroemde koor van deze kathedraal. In 2004 werd het koor van Rochester Cathedral vervangen. In 2005 verleende de Leidse Cantorij medewerking aan de kerkelijke inzegening van het huwelijk van Z.H. Prins Pieter-Christiaan en Anita van Eijk in de Grote of Sint Jeroenskerk in Noordwijk. In het najaar van 2006 verzorgde de Leidse Cantorij de muzikale omlijsting van een aantal evensongs en eucharistievieringen in York Minster. De Engelse respons was lovend. In augustus 2009 werd St George's Chapel, Windsor Castle aangedaan en in 2014 Peterborough Cathedral. In augustus 2018 verleent de cantorij een week lang medewerking aan de diensten in Gloucester Cathedral. De uitvoeringen kunnen steevast rekenen op een goede ontvangst door publiek en pers.

In 1999 werd in de Hooglandse kerk een cd opgenomen met hoogtepunten uit de anglicaanse koormuziek van de laaste vijf eeuwen. In 2006 bracht de Cantorij samen met Stichting Cathedral Organ Leiden een tweede cd uit ter promotie van het initiatief van deze stichting om de Hooglandse kerk te verrijken met een Engels kathedraalorgel. Hierbij lag het accent op de anglicaanse koor- en orgelmuziek uit de 19e en 20e eeuw. De cd kreeg ruime aandacht op Radio 4.

De Leidse Cantorij is met enige regelmaat op zoek naar enthousiaste ervaren zangers die het koor willen versterken. Interesse? Neem dan voor de mogelijkheden contact op met dirigent Hans Brons via onderstaande contactgegevens. De Leidse Cantorij repeteert wekelijks op maandagen van 20:00 tot 22:15 uur in de Hooglandse kerk in Leiden.

Hans Brons

 Baszanger Hans Brons is in 1980 zijn vader opgevolgd als dirigent van de Leidse Cantorij. Als zodanig is hij onder meer  verantwoordelijk voor het afstemmen van van de muziek met de thema's van de kerkdiensten. Naast het dirigentschap van de  Cantorij heeft Hans Brons sinds 1992 de leiding over het Pancras Consort. Als zangsolist verleent hij regelmatig medewerking  aan concerten en kerkdiensten. Ook als liedzanger is hij actief. Hans Brons volgde zanglessen bij de Leidse zangpedagoge Leny Stevens-Ridderhof en nam in  Utrecht deel aan de meerjarige dirigentenopleiding van de SNK.

 Anton Doornhein

Anton Doornhein kreeg op negenjarige leeftijd zijn eerste orgellessen bij Nico de Raad te Katwijk. In 1978 ging hij naar het Rotterdams Conservatorium, waar hij hoofdvak orgel studeerde bij Jet Dubbeldam. De studie sloot hij af met de diploma's Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus. Verder behaalde hij hier ook diploma's voor pianospel. Vervolgens nam ij deel aan diverse cursussen, o.a. bij Albert de Klerk en Kamiel d'Hooghe. De interpretatielessen die hij bij Marie Louise Langlais-Jaquet volgde aan het Parijse Conservatoire International de Musique, werden bekroond met de Grand Prix.

Doornhein won diverse concoursen, onder andere in Leiden, Nijmegen en Haarlem. Vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur ontving hij in 1997 de bronzen en in 2004 de zilveren medaille Arts, Sciences et Lettres. Van zijn spel verscheen een aantal cd's met opnamen in de St.-Agathakerk te Lisse, de Grote kerk te Beverwijk, de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam en de Katarinakerk te Stockholm. In 2007 speelde hij alle orgelwerken van Joseph Jongen, hetgeen resulteerde in concerten in België en Duitsland en de registratie in twee cd-boxen van twee cd's. Dit oeuvre werd gespeeld in de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk van Laken (België) en in de Marienbasilika van Kevelaer (Duitsland).

Anton Doornhein is werkzaam als muzikaal begeleider (o.a. als pianist) bij de Rotterdamse Dansakademie en bij de Vrije Akademie Westvest te Delft. Als organist is hij verbonden aan de RK Dominicuskerk in Rotterdam en aan de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage. Sinds medio 2016 is hij aan de Leidse Cantorij verbonden als interim-begeleider.

 

Bestuur

Janine Clement - voorzitter

Michiel Harmsen - secretaris

Saskia Resseler - penningmeester

 

Archivaris

Eric Brons

 

Adres

Leidse Cantorij
p/a Nieuwstraat 16
2312 KC Leiden

T: 06-14362816 (Hans Brons)

E: secretarislc [at] gmail [dot] com

Upcoming events